Pre čisté životné prostredie

Zachovanie čistého životného prostredia je jedna z najdôležitejších výziev, pred ktorou stojí ľudstvo v súčasnosti. Nieje to však výzva, ktorú môže vyriešiť niekto iný za nás. Každý z nás sa dennodenne svojim konaním podiela na tom, v akom prostredí žijeme a budeme žiť.

V našom eshope je čisté životné prostredie jednou z najdôležitejších priorít.

Ponúkame len produkty v ekologických obaloch

Na rozdiel od plastu, sklo nereaguje s prostredím a neuvoľnujú sa z neho žiadne látky. Vďaka sklu si tak produkt zachová kvalitu bez komtaminácie. Okrem toho, sa dá sklo bez obmedzenia recyklovať a v prírode je neškodné pre zdravie organizmov. U nás nájdete len produkty balené v skle.

Používame opätovne už použitý baliaci materiál

Od začiatku nášho predaja v roku 2012 používame ako baliaci materiál výhradne už použité obaly (napríklad kartóny z potravinárskych produktov, novinové hárky ..).

Netvoríme žiaden plastový odpad.

Od roku 2012 sme nekúpili žiaden plastový baliaci materiál okrem lepiacej pásky. V roku 2018 sme nahradili plastovú lepiacu pásku papierovou z nebieleného papiera s prírodným škrobovým vo vode rozpustným lepidlom. Naše balenie je 100% ekologické.

Veríme, že našim prístupom budeme motivovať našich zákazníkov ale aj ďalších predajcov k tomu, aby sme našou každodennou činnosťou prispievali k ochrane nášho spoločného životného prostredia.

Rybí tuk © 2024